خرید و فروش >> درخواست ثبت آگهی جدید
نام   نام خانوادگی  
نام شرکت مسئولیت
حقیقی/حقوقی درخواست کارشناسی
درخواست قیمت گذاری قیمت پیشنهادی
شماره تماس شماره موبایل
شماره فکس ایمیل  
شرایط پرداخت توضیحات
تصویر (120*120)
آدرس
نام سازنده گروه اصلی ماشین
نام گروه ماشین نام ماشین
نام گروه قطعات نام قطعات
تاریخ شروع / / تاریخ انقضا / /
شماره سریال مدل موتور
شماره سریال موتور ساعت کارکرد
سال ساخت کشور سازنده
مشخصات فنی توضیحات فنی
نام استان نام شهر
کیلومتر
آدرس ماشین
آمار بازدید: 423613