خدمات >> آگهی ها
راه سازی - بلدوزر
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
D15526000توافقی
D155A-120058000توافقی
معدنی - بلدوزر
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
D275-520068000800 میلیون تومان
D355-52008
D155200591312
راه سازی - بیل مکانیکی چرخ زنجیری
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
PC200LC-7200119000300 میلیون تومان
S230CV SLR20068600230 میلیون تومان
R210LC-7H2013صفر345 میلیون تومان
R330LC-9S2014صفر470
HE1001373600090 میلیون تومان
ZE23020122000290میلیون تومان
220/360/470
220/360/470
PC400-82017
PC400-82017
PC400-82017
معدنی - بیل مکانیکی چرخ زنجیری
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
PC800-61350 میلیون تومان
PC1250-72300 میلیون تومان
PC400-720072500750 میلیون تومان
PC300-720079600400 میلیون تومان
PC800-7120001100 میلیون تومان
PC600-6200730001.1 میلیارد تومان
PC600-720049184
EX1200-620124000
راه سازی - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
R200W-720114300355 میلیون تومان
R170W-72012375
R200W-72012475
HE10013728000120 میلیون تومان
R200W-720112500420
R180w-9s2017
تجهیزات ساختمانی - تاور کرین
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
PL6301991250 میلیون تومان
معدنی - دامپتراک
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
HD325-62003750 میلیون تومان
HD325-6160001200 میلیون تومان
HD785-62006130001.5 میلیارد تومان
HD325-6200619030حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200619275حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200619906حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200616887حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200618504حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200619170حدود یک میلیارد تومان
HD325-6200615904حدود یک میلیارد تومان
HD405-7200612360حدود 1.1 میلیارد تومان
HD465199917987حدود 1.2 میلیارد تومان
راه سازی - لودر
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
FR1563 میلیون تومان
HL760-7A20088000توافقی
966شانتونی
معدنی - لودر
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
988F200014349
WA470-320117211
WA470-3200422204
WA470-320120
WA600-3199919633
WA600-3200012447
WA600-3200317963
WA600-3200422204
WA600-3200420682
WA800-219976946
WA800-2200421722
L220E20045013
WA470-5200811000350م
بالابرها و جرثقیلها - لیفتراک
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
SND 30138745 میلیون تومان
راه سازی - مینی لودر
مدل دستگاه سال ساختساعت کارکردقیمت
S205H2012صفر225 میلیون تومان
S1302012صفر154 میلیون تومان
HSL850-7A
آمار بازدید: 424740